Kunst en cultuur gaan hand in hand. Kunst vormt de leidraad voor vele culturen, het heeft ons gevormd. Het heeft ons gemaakt tot wie wij zijn en hoe we ons uiten. Ik wil je graag in vogelvlucht meenemen door de verschillende kunststromingen die er zijn (geweest), wat ze hebben betekend voor de Westerse cultuur.

Klassieke Oudheid

Wist je dat de Grieken en Romeinen al ontzettend onderlegd waren in het creëren van kunst? Kunst werd in deze tijd gezien als een verfijnde cultuur, voor de aristocraten. Er worden nog wel eens mooie mozaïeken en muurschilderingen opgedoken uit de Klassieke Oudheid, die ons herinneren dat ze in deze tijd wel degelijk het perspectief kenden en mensen realistisch konden schilderen. Wist je trouwens dat tempels uit de Klassieke Oudheid helemaal niet wit zijn, zoals je ze nu ziet? Ze werden geverfd in de felste kleuren, maar die kleuren zijn natuurlijk met de tijd weggevaagd.

Middeleeuwen

Toen de middeleeuwen aanbraken kwam er een donkere periode in de kunst, en daaronder leed ook de cultuur. In de periode tussen de Klassieke Oudheid en de middeleeuwen is veel kennis verloren gegaan. Bovendien drukte de kerk kunst en cultuur die niet over God ging de kop in, dat was godslastering. Deze periode kenmerkt zich door heel simpele schilderijen met afbeeldingen van Jezus en Maria. Er werd geen perspectief of andere gevordere schildermethoden gebruikt. Het was een sobere tijd, voor cultuur was geen geld en geen tijd.

Wedergeboorte van kunst en cultuur

Aan het einde van de middeleeuwen was er eindelijk licht! De Renaissance brak aan. Dit is een periode waarin men kunst en cultuur echt begon te waarderen voor wat het was. Muziekinstrumenten werden gewaardeerd, danslessen werden gegeven voor dames van hoge komaf, en het betekende veel als je geleerd was. Ook de schildertechnieken werden uitgebreid en men leerde opnieuw het perspectief te gebruiken. In deze periode werden ironisch genoeg veel mythen uit de Klassieke Oudheid geschilderd, in een lichte toon met veel geuren en kleuren. Ook werden schilderijen heel realistisch. Na de Renaissance kwam de Barok, die er erg op lijkt. Barok is wat dramatischer.

Renaissance

Versnelling in de 19e eeuw

In de 19e eeuw zijn allerlei schildermethoden ontwikkeld die de moderne kunststromingen gestuurd hebben. Denk aan art nouveau, realisme, symbolisme, en het allerbekendst: het impressionisme. Monet en andere schilders van deze tijd begonnen met het abstraheren van de werkelijkheid. Dit staat aan de wieg van de moderne kunst: objecten reduceren tot strepen en vegen.

Modern

In het moderne tijdperk begon men met het compleet abstraheren tot vormen. Denk bijvoorbeeld aan het kubisme, constructivisme, en futurisme. De cultuur bewoog mee met de kunst. Men ging heel bewust nadenken over wie wij zijn als mens. Wat laten we allemaal achter op de wereld? Het dadaïsme ontstond om de wereld wakker te schudden. Sindsdien zijn er allemaal andere stromingen ontstaan, gericht op het wakker schudden van de mens. Zo is onze cultuur.

Modern